torstai 31. tammikuuta 2013

Näytelmän erittely ja tulkinta

OHJEITA  NÄYTELMÄN  ERITTELYYN  JA  TULKINTAAN

Erittele lukemaasi tai katsomaasi näytelmää seuraavien ohjeiden avulla. Voit käyttää ohjeiden vihjeitä muistiinpanojen tekemiseen. Muistiinpanojesi pohjalta voit sitten kirjoittaa yhtenäisen näytelmän erittelyn. Erittelyn voit kehitellä tarvittaessa esseeksi niin, että tutkit näytelmää tarkemmin joistakin tietyistä valitsemistasi näkökulmista (anna kuitenkin perusfaktat näytelmästä). Esseetä kirjoittaessasi voit soveltaa myös kirjallisuusesseen ohjeita. Otsikoi työsi.

Kirjaa ensin muistiin näytelmäkirjailijan nimi, näytelmän nimi ja julkaisuvuosi (alkukielisen teoksen), mahdollisen suomennoksen julkaisuvuosi.

Odotuksesi ja ensivaikutelmasi
Ennen näytelmän lukemista tai katsomista kirjaa ennakko-odotuksesi (esim. kirjailijan ja näytelmän nimen tai muun sinulla jo olevan tiedon perusteella, esim. teatterin esittelylehtisen). Kun olet lukenut näytelmän tai katsonut näytelmän, kirjoita siitä ensivaikutelmasi: miten odotuksesi toteutuivat, mikä näytelmässä oli mielestäsi kiinnostavaa, hyvää, huonoa, tarpeetonta, häiritsevää, vaikeasti ymmärrettävää, uskomatonta jne.?
Juoni ja tarina sekä perusristiriita ja pääsanoma
Mieti, mikä on näytelmäsi perustarina. Sen voi kertoa muutamalla virkkeellä käyttämättä henkilöitten nimiä (esim. ”Suuressa kaupungissa tapahtuu vakava ympäristökatastrofi, johon syylliseksi paljastuu kaupungin johto.”; ”Kaksi nuorta rakastuu, mutta heidän sukunsa eivät salli heidän suhdettaan.”

 Kerro lyhyesti näytelmän juoni. Se esittää aikajärjestyksessä näytelmän kulun. Siihen eivät sisälly kaikki tapahtumat, vaan siinä tulevat esiin tärkeimmät käännekohdat, joissa tapahtumien suunta selvästi muuttuu. Mitkä ovat keskeisimmät käännekohdat?  Kun kerrot juonta, erota olennainen epäolennaisesta ja hahmota syyt ja seuraukset.? Onko näytelmässä pääjuonen lisäksi sivujuonia ja jos on, niin mitä?          (kuka, mitä, missä, milloin, miksi).

Kerro näytelmän perusristiriita, jonka varaan näytelmän toiminta rakentuu. Mieti, asetetaanko näytelmän alussa jokin ongelma, joka ratkeaa näytelmän aikana tai lopussa. Mikä se on, ja miten se ratkeaa? Kuka tai mikä on ketäkin vastaan? Näytelmän pääsanoman voit löytää tutkimalla päähenkilön keskeisiä ristiriitoja ja loppuratkaisua. Yleensä näytelmästä löytyvät voimat ja niiden vastavoimat, jotka pitävät ristiriitaa käynnissä – kumpiko voittaa? Pääsanomaksi voit ajatella sen, minkä toivoisit jäävän näytelmästä katsojien mieleen. Yleensä se on jokin yksinkertainen totuus, jonka voi pukea väitelauseen muotoon. Hyvissä näytelmissä pääsanoma ei tule esille liian saarnaavasti eikä suoraan sanottuna, vaan katsojalle jää oivaltamisen ilo.

Keskeiset henkilöt
Esittele näytelmän keskeiset henkilöt taustatietoineen ja päämäärineen. Kuka on päähenkilö tai ketkä ovat päähenkilöitä, sivuhenkilöitä, taustahenkilöitä? Perustele. Löydät päähenkilön kysymällä, ketä tai keitä näytelmän keskeinen sanoma ensisijaisesti koskee. Kiinnitä erityistä huomiota näytelmän loppuratkaisuun: päähenkilön loppuratkaisu on näytelmän loppuratkaisu. Valota henkilöiden välisiä suhteita tekemällä henkilöistä ns. jännitekartta (listaamalla tai nuolikarttana tai jotenkin muuten: jännitteet, ristiriidat, tunteet). Mitä tosiasioita henkilöstä kerrotaan? Edustaako henkilö jotakin tyyppiä? Millainen moraali henkilöllä on? Millaisia ongelmia hänellä on? Missä oloissa henkilö toimii? Miten olot vaikuttavat? (nimi, sukupuoli, ikä, aviosuhde ja sen historia, koulutustaso, taloudellinen ja sosiaalinen asema jne.)

Mitä henkilölle on tapahtunut ennen näytelmän alkua? Mitä henkilö haluaa = mikä on hänen pyrkimyksensä?
Miten muut henkilöt vaikuttavat häneen? (Henkilön tavoite voi olla jokin juu, kuin miltä ensinäkemältä vaikuttaa. Mieti, kuka henkilö voi auttaa häntä pääsemään tavoitteeseensa? Kuka voi estää tai vahingoittaa häntä? Mikä on hänen syvin pelkonsa?) Mitä muita tavoitteita henkilöllä on? Mikä on näytelmän käännekohta ja miten se vaikuttaa keskeisiin henkilöihin?

Näytelmän lajityyppi ja rakenne
Mitä lajia näytelmä mielestäsi edustaa? Perustele. Edustaako se jotakin tunnistettavaa tyyliä ja aikakautta – jos, niin miten siinä näkyvät sen piirteet?

Kerro näytelmän rakenteesta (näytökset, kohtaukset, käänteet, huiput, loppuratkaisu) Tutki rakennetta Käsikirjan s.267-278 vihjeiden mukaan ja (toisen aineiston, Näytelmän rakentuminen: näytelmä kirjallisuudenlajina, ominaispiirteitä, mukaan).Rakenteen hahmottaminen helpottuu, jos annat näytöksille ja kohtauksille lyhyen otsikon, joka korostaa toimintaa. Käännekohta on kohta, jota ilman näytelmän loppuratkaisu ei olisi mahdollinen. Usein siinä asiat kääntyvät päälaelleen. Toisaalta käännekohta voi olla myös huippu, johon toiminta on koko ajan tähdännyt, mutta yllätyksellisyys liittyy siihen, kuinka ratkaisu lopulta tapahtuu. Pääkäännekohdan lisäksi voi olla pienempiä käänteitä.

Näytelmäkirjailija
halutessasi voit kertoa näytelmäkirjailijasta, hänen tuotannostaan ja hänen merkityksestään.

Näytelmä ja nykyaika
Pohdi, mitä annettavaa näytelmällä on nykyajan ihmiselle. Ovatko sen teema ja sanoma ajankohtaisia tänäänkin ja jos ovat, niin missä mielessä., Jos sinä ohjaisit juuri tämän näytelmän, mitä puolia korostaisit ja toisit esille sen sisällöstä? Kenelle suuntaisit näytelmän nyt?

Lisätehtäviä
Sosiogrammi: piirrä tarkasteltavanasi olevan näytelmän henkilön ajatusmaailmasta käsin sosiogrammi hänen henkilösuhteistaan. Merkitse henkilösi ympyränä paperin keskelle ja pienempinä ja suurempina ympyröinä näytelmän muut henkilöt hänen ympärilleen eri etäisyyksille sen mukaan, miten läheisiksi tai etäisiksi ko. henkilö kenetkin kokee. Käytä symboleita, erilaisia viivoja, nuolia, salamoita jne. kuvaamaan ihmissuhteita.
Monologi: Kerro monologina valitsemasi roolihenkilön ajatuksia (tee näkyväksi hänen ajatuksensa, jotka muuten eivät käy ilmi näytelmän repliikeistä).
Aika: Tutki, kuinka pitkää ajanjaksoa näytelmä kuvaa ja kuinka pitkä ajanjakso kuluu kunkin näytöksen välillä. Mieti, mitä kyseessä olevana aikana roolihenkilöllesi on voinut tapahtua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.