torstai 16. helmikuuta 2012

KAUNOKIRJALLISEN TEKSTIN RAKENTEISTA

KAUNOKIRJALLISEN TEKSTIN RAKENNEMALLIT (RAKENTUMINEN)
 Kaunokirjallisuuden lajista riippuen jaksottaminen, rytmittäminen (kappaleet, luvut, näytökset, kohtaukset, repliikit jne.,  kerrontamuodot)

1)KLASSINEN JUONIRAKENNELMA
-johdanto, ristiriidan ilmeneminen, toiminnan keskittyminen  ja ristiriidan kärjistyminen, huippukohta, käännekohta, ratkaisu
-aika ja paikka tiedossa, juoni  kerrottavissa,  henkilöt ja tilanne käyvät selviksi
2)AVOIN RAKENNE
-ei selkeästi osiin jakaantuvaa juonta, ei lineaarista aikajärjestystä vaan rinnakkaiset aikasuhteet, henkilöhahmot tässä ja nyt
3)FRAGMENTAARINEN RAKENNE
-tapahtumien syys- ja seuraussuhteet epäselviä, katkelmallisuus, otokset  ajassa, usein motiivit jäsentämässä tapahtumia ja teemaa

AJANKÄSITTELYTEKNIIKAT (AIKASUHTEET,MITEN AIKA ETENEE, MISSÄ JÄRJESTYKSESSÄ, MILLAISIA OTOKSIA AJASTA, MILLAISIA HYPPÄYKSIÄ, AUKKOJA,  AIKAMUODOT)
-lineaarisesti etenevä aika, kronologisuus (kronologia voi olla myös käänteinen)
-takaumat ja ennakoinnit
-vapaasti ajassa liikkuva kerronta tai fragmentaarisesti etenevä ajankäsittely
-simultaaninen kerronta (mitä samaan aikaan tapahtuu eri paikoissa oleville)
-pitkitetty aika (jonkin tärkeän hetken kuvaaminen korostuu, pitkittyy), nopeutus, toisto
-missä aikamuodossa tapahtumat on kerrottu
-tapahtumien kesto

ROOLIT, TILANTEET
-TARINOIDEN TOISTUVAT HAHMOT, ARKKITYYPPISET HAHMOT JA TILANTEET
-sankari, valesankari, vastustaja, auttaja, liikkeelle lähettäjä, etsitty
-tehtävä, lähteminen/matka,  uhka, vastus, ongelman ratkaiseminen, pahan rankaiseminen, palkkio, paluu
-ristiriidat (sisäinen, ulkoinen, yksilöä vastaan, yhteisöä vastaan, voimaa vastaan)
-motiivit (toistuva asia, esine, tilanne, käyttäytymistapa, ristiriita, joka vie tarinaa eteenpäin ja auttaa ymmärtämään teemaa – voidaan käsittää vertauskuvaksi: nimimotiivi, esinemotiivi, johtomotiivi = toistuva, kertautuva, muuntuva  motiivi )
-ketoja (eri tyyppejä)


Harjoituksia:
1.    Lue oppikirjasta Petri Tammisen novelli  Jahti (s.41-42) ja tee muistiinpanot  seuraavista asioista:
 -   Tutki tarinan juonen vaiheita ja toimijoita tehtävän 3 (s.40) mukaisesti.
-    Mieti myös, miten aika etenee novellissa. Minkälaista ajankäsittelytekniikkaa on käytetty kerronnassa?
-    Poimi novellissa esiintyvät motiivit ja mieti niiden merkitystä.
-    Mitä lukija saa tietää ja voi päätellä päähenkilöstä?
2.    Lue oppikirjasta Jorge Luis Borgesin novelli Laatta ja tee muistiinpanot seuraavista asioista:
-    Miten aika etenee novellissa? Millaista jankäsittelytekniikkaa on käytetty?
-    Novellissa esiintyvä laatta on novellin nimimotiivi. Mitä laatta motiivina merkitsee, millaisa merkityksiä siihen liittyy? Tee tehtävän 4 kohdat ”Tutki” (s. 43)
3.    Lue oppikirjasta Joel Haahtelan romaanin Naiset katsovat vastavaloon katkelma (s. 47-48).
-Tee muistiinpanot tehtävän 6  (s. 47) mukaisesti.

KIRJOITA OPETTAJALLE LUOVUTETTAVA VASTAUSTEKSTI  YHDESTÄ TEHTÄVÄSTÄ:
1.    Vertaile novellien Jahti ja Laatta ajankäsittelytekniikoita.
2.    Erittele Jahti-novellin motiiveja ja niiden merkityksiä.
3.    Vertaile auton merkitystä novellissa Jahti ja Joel Haahtelan romaanin katkelmassa. Millaisia merkityksiä autoon liittyy?

NÄIN RAKENNAT VASTAUSTEKSTISI:
-Lue tehtävänanto ja pohjateksti(t).

-Muista tehtävänannon määräykset ja noudata niitä.
Tehtävänanto osoittaa, mihin vastauksesi pitää keskittyä. Sisältö määräytyy sen mukaan. Kirjoita kartaksi tai listaksi vastaukseen kuuluvat asiat ja hylkää muut. Kerää tekstistä aineksia, joilla voit todistaa väitteitäsi, päätelmiäsi ja havaintojasi.

-Suunnittele vastauksesi.
Hahmottele vastauksesi rakenne = suunnittele vastauksesi eteneminen. Voit soveltaa ongelmanratkaisu-, tärkeys-, aihepiiri-, näkökulma- tai vertailujärjestystä.

-Otsikko  -  aloitus  -  jäsennelty käsittelyosa  -  lopetus

-Kirjoita varsinainen vastaustekstisi.
-Otsikoi selkeästi. Hyvä otsikko on yksiselitteinen ja voi paljastaa kiertelemättä vastauksen aiheen.
-Mene aloituksessa nopeasti asiaan: nimeä pohjateksti ja paljasta aihe. Tuo esille aiheeseen liittyvä yleisnäkemys tai muu olennainen ajatus. Älä venytä aloitusta. Vastausteksti ei tarvitse ”alkulurituksia”.
 -Kirjoita varsinainen käsittelyosa.
 Älä unohda vastaustekstisi aihetta, näkökulmaa äläkä alussa esittämääsi perusajatusta, vaan kuljeta niitä mukana alusta loppuun asti. Jaa sanottavasi kappaleisiin.  Ole havainnollinen: kun olet ryhmitellyt poimimasi asiat jonkin tarkoituksenmukaisen periaatteen mukaan,  tuo esille havaintosi, väitteesi ja päätelmäsi yksi kerrallaan. Todista ne pohjatekstin avulla. Käytä täsmällisiä käsitteitä ja käytä tarvittaessa sitaatteja. Kirjoita tiivistä tekstiä.
-Päätä vastausteksti lyhyesti ja aiheessa pysyen. Usein virkkeen mittainen tiivistys riittää hyvin päätännäksi viimeisen kappaleen loppuun.
-Tarkista vastauksesi kirjoitusasu ja kappalejako. Tarkista, että vastaustekstissäsi on otsikko ja sen edessä tehtävännumero.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.